logo-bioboost

BioBoost - Stimulatie van biobased economie in de tuinbouw

Project BioBoost

9 partners uit Nederland, Verenigd koninkrijk en België zijn gestart me het project BioBoost. Dit om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouwsector te stimuleren.

Project inhoud

BioBoost gaat uit van de noodzaak van een milieuvriendelijk en hernieuwbare glastuinbouw economie door plantaardige hulpbronnen op een meer duurzame, efficiënte en geïntegreerde manier te benutten. Hoewel de tuinbouw veel maatschappelijke voordelen biedt, wordt de noodzaak van een overgang naar een biobased economie tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien.

Tuinbouwafval/reststromen worden verminderd en/of (her)gebruikt als basismateriaal voor nieuwe toepassingen en producten. Dit verbetert hulpbronnenefficiëntie en de circulaire economie. Aan de andere kant kan hoogwaardig gebruik van deze afvalstromen leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en haar economische zekerheid versterken.

Het project biedt hulp aan kmo-bedrijven om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen.

Klik hier voor meer informatie over BioBoost.

Interreg 2 Zeeën - European Regional Development Fund

This project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.

Als het om het milieu gaat, dan bewijzen de Tomabel producenten hun betrokkenheid!

Geïntegreerde teelt: Alle aangesloten telers moeten ziekten en insecten volgens een geïntegreerde methode bestrijden. Op deze manier worden ziektes zoveel mogelijk voorkomen door aangepaste klimatologische sturing. Insecten worden bestreden door het inzetten van hun eigen natuurlijke vijanden.

Ecologische voetafdruk: Alle bedrijven dienen een maximale inspanning te leveren om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Zo worden elektriciteit en verwarming in belangrijke mate door middel van hernieuwbare energiebronnen voorzien. Serres worden tot 80% verwarmd met of door het gebruik van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De elektriciteit die op het bedrijf zelf niet kan worden benut, wordt geïnjecteerd op het net. Daarnaast wordt op alle bedrijven drainwater opgevangen en gerecycleerd. Zo komen er geen schadelijke stoffen zoals nitraat of fosfaat in het grondwater terecht.

Find us on: