Privacyverklaring website Tomabel

In onze privacyverklaring kan je lezen hoe uw gegevens verzameld, gebruikt en beschermd worden. Door gebruik te maken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande:

Tomabel CVBA, Oostnieuwkerksesteenweg 101 te 8800 Roeselare hecht veel belang aan uw privacy. Daarom vinden we het belangrijk u als klant, potentiële klant, bezoeker van onze website of iemand anders die met ons contact opneemt, uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

We verwerken enkel de persoonsgegevens die je ons zelf geeft en met uw toestemming. Dit kan via telefonische contacten, schriftelijke contacten en elektronische contacten (vb. sms, e-mail, via het contactformulier). We gebruiken uw contactgegevens verder enkel in het kader van ons gerechtvaardigd belang, namelijk onze commerciële relatie.
Uw verstrekte gegevens worden veilig bewaard en niet langer dan nodig binnen onze commerciële relatie. Behalve onze medewerkers heeft niemand hier toegang toe. Uw persoonlijke gegevens worden aan niemand verkocht of doorgegeven. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben altijd de toestemming van hun ouders nodig, dit ter bescherming van hun persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zullen derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over jou worden verzameld, bijvoorbeeld als wij een beroep doen op een onafhankelijke dienstverlener voor IT-diensten. Dit laten we enkel toe als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn opdracht en de dienstverlener de nodige garanties biedt m.b.t. het bewaren van uw privacy. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de bedoeling het gebruiksgemak van de site te verhogen. Om onze website aantrekkelijker te maken, worden nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Op de Tomabel website kan u onder de rubriek ‘Contact’ een vraag/opmerking/klacht richten aan Tomabel. We gebruiken uw contactgegevens verder enkel in het kader van ons gerechtvaardigd belang, namelijk onze eventuele commerciële relatie en voor de vlotte behandeling van uw reactie. We geven ze niet door aan derden. U bent vrij het contactformulier op de site te gebruiken of niet. U kan ons ook gewoon een e-mail sturen naar info@tomabel.be.

Op de Tomabel website kan u onder de rubriek ‘Winkelpunten’ gegevens* vinden van de winkelpunten waar Tomabelproducten te koop worden aangeboden (*zijnde de naam van de winkel, straat en nr, postcode en gemeente, telefoonummer, sluitingsdagen, de link naar de webpagina van dit winkelpunt en/of de Facebookpagina van dit winkelpunt). Deze vermelding op de website is gratis en de gegevens* worden enkel na uitdrukkelijke mondelinge en/of schriftelijke goedkeuring van het winkelpunt toegevoegd aan de website. Raadplegers van de Tomabel website zijn gebonden aan de privacywet.

Mocht u uw gegevens wensen te wijzigen, aanvullen, verwijderen (zie hieronder voor meer info) of overdragen, dan kan u steeds contact opnemen via info@tomabel.be.

Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen dan moet u het verzoek schriftelijk indienen. Zorg ervoor dat het verzoek gedateerd en ondertekend is. Voeg ook een bewijs van uw identiteit bij de aanvraag, bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart. Zo is de websitebeheerder zeker van uw identiteit en wordt vermeden dat iemand anders in uw naam de verwijdering van uw gegevens aanvraagt. Geef duidelijk aan om welke ernstige reden u om de verwijdering van uw gegevens verzoekt. De websitebeheerder heeft na de indiening van uw verzoek een maand de tijd om u te antwoorden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Elke raadpleger van deze website dient zich te houden aan onze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring.

Tomabel kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Tomabel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarmee een link vanuit deze website gemaakt wordt. De verbinding naar andere websites en Facebookpagina’s wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Een ander privacy statement kan van toepassing zijn op deze andere websites en webpagina’s.

De inhoud van de Tomabel website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tomabel CVBA of rechthoudende derden.

Mocht er een datalek opgetreden zijn dan worden alle betrokkenen binnen de 72 uur op de hoogte gebracht.

Tomabel kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie zal op de website geplaatst worden. We adviseren dat u deze privacyverklaring bij ieder bezoek zorgvuldig doorleest.

Deze privacyverklaring is bij ons gekend onder de naam TMB2018-2.

Find us on: